IkäOpastin on siirtynyt osaksi kymenlaakson hyvinvointialueella aloittanutta sosiaalihuollon asiakasneuvontaa.

Uusi puhelinnumero on:

05 2206000

ma-pe 9.00-14.00

Puhelinneuvonnassa on valikko. Olkaa hyvä ja valitkaa numero kaksi, ikäihmisten palvelut.

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus palvelee numeroissa:

Sosiaalihuollon asiakasneuvonta puh: 05 220 6000 ma-pe 9.00-14.00

HVA
Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti

Usein etsittyjä aiheita:

Haluan palvelutarpeen arvioinnin kotiin

Mikäli sinulle tulee ongelmia kotona pärjäämisessä, voit ottaa yhteyttä asiakas -ja palveluohjaukseen. Puheluusi vastaavat asiakasohjaajat, jotka ohjaavat ja neuvovat sinua. Mikäli asiasi eivät puhelun aikana ratkea, voidaan kanssasi sopia palvelutarpeen arvioinnin kotikäynti. Kotikäynnin tekee aina sosiaali- ja/tai terveysalan ammattilainen. Käynnillä palveluohjaaja selvittää päivittäisistä toimista suoriutumistasi ja toimintakykyäsi sekä pohtii kanssasi sitä, kuinka ongelmat olisivat ratkaistavissa. Palveluohjaaja ohjaa ja neuvoo sinua tarvittavien palveluiden piiriin ja auttaa niiden hakemisessa. Palvelutarpeen arviointi on sinulle maksutonta.

Voit ottaa yhteyttä asiakas -ja palveluohjaukseen myös silloin kun olet huolissasi jonkun läheisesi tai tuttavasi kotona pärjäämisestä. Ikääntyneiden kanssa toimivat ammattilaiset taas ovat salassapitosäädöksistä huolimatta velvoitettuja ottamaan yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, mikäli huomaavat jonkun ikäihmisen olevan ilmeisen kykynemätön huolehtimaan omasta terveydestään, huolenpidostaan tai turvallisuudestaan.

Lisätietoja löydät: Palvelutarpeen arviointi kotikäyntinä.

Tietoa kotiin annettavista palveluista

Kotona pärjäämisen tueksi on saatavilla monenlaisia palveluita, joita tuottavat kunta, yksityiset palveluntuottajat ja 3. sektori. Sinun on tarpeestasi riippuen mahdollista saada esimerkiksi ateriat tai kauppatavarat kotiin kuljetettuina, ulkoiluapua tai kotihoitoa pesulla käymiseen. Lääkehoidon toteutukseen voit löytää avun apteekkien annosjakelupalvelusta.

Lisätietoja kaupungissasi järjestettävistä ikäihmisten palveluista löydät sivulta Palveluja ikääntyneille. Voit myös kirjoittaa sivun oikeassa yläreunassa olevaan hakukenttään etsimäsi palvelun.

Tietoa kuljetuspalveluista ja paikallisliikenteestä

Harva ikäihminen pystyy ajamaan autolla elämänsä loppuun saakka. Usein jossain vaiheessa ajokortista joutuu luopumaan. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, ettei kotoa pääsisi enää liikkumaan ja asioitaan hoitamaan. Kymenlaaksossa on hyvin toimiva julkinen liikenne sekä palveluautoja, jotka tulevat tilattaessa hakemaan kotiovelta asti. Joillakin ikäihmisillä on myös oikeus joko sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, jolloin asiointeja pääsee hoitamaan taksilla julkisen liikenteen hinnaston mukaan.

Lisätietoa aiheesta löydät sivulta: Paikallisliikenne sekä Kuljetuspalvelut.

Miten saan kotihoitoa?

Voit saada kotihoitoa mikäli toimintakykysi on laskenut niin, ettet enää suoriudu päivittäisistä toimista itsenäisesti. Kotihoidon tarkoitus on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään ja siirtää ympärivuorokautisen hoiva-asumisen tarvetta. Tarpeestasi riippuen, kotihoito voi olla joko säännöllistä tai tilapäistä. Kotihoito kestää niin kauan, kun avulle on tarvetta. Palveluita tuotetaan jokaisena viikonpäivänä ja kaupungista riippuen myös ympärivuorokauden. 

Lisätietoa aiheesta löydät sivulta: Kotihoito.

Miten pääsen hoivakotiin?

Suomen lainsäädännössä on linjattu, että koti on kaikille tarkoituksenmukaisin paikka ikääntyä, niin kauan kuin se on mahdollista. Mutta mikäli omassa kodissa ei enää pärjää, on asumisvaihtoehtoja kahdenlaisia. Tavallinen palveluasuminen on tarkoitettu niille ikäihmisille, jotka eivät pysty asumaan omassa kodissa esimerkiksi asunnon esteellisyyden vuoksi, mutta eivät tarvitse vielä ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Tehostettu palveluasuminen taas on tarkoitettu niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat runsasta huolenpitoa ja hoivaa ympärivuorokauden.

Päätöksen hoivapaikan myöntämisestä tekee aina kunnan asumispalveluohjaaja tai asumispalveluiden palveluohjaaja. Päätöksen käsittely edellyttää aina hakemuksen tekoa, joka tehdään yhdessä asiakasta hoitavan tahon kanssa (esimerkiksi kotihoito tai sairaalaosaston henkilökunta).

Lisätietoa aiheesta löydät sivulta: Hoiva-asuminen.

Mitä tukia ja etuuksia minun on mahdollista saada?

Tiesitkö, että kotiin ostamistasi yksityisen palveluntuottajan avuista (esimerkiksi siivous ja nurmikon leikkuu) sinulla voi olla mahdollisuus saada kotitalousvähennystä? Jossain tapauksissa avut on myös mahdollista saada ilman arvonlisäveroa.

Pienituloisena sinulla voi olla myös mahdollisuus veronmaksukyvyn alentumisvähennykseen. Mikäli taas avun tarpeesi on hoidollinen (tarvitset esimerkiksi apua suihkussa käymiseen), voit olla oikeutettu Kelan eläkettä saavan hoitotukeen. Pienituloisena voit olla myös oikeutettu Kelan eläkkeen saajan asumistukeen tai viimeisimpänä vaihtoehtona toimeentulotukeen.

Mikäli taas sinulla on paljon kustannuksia sairaalassa käynteihin tai lääkkeiden ostoon liittyen, kerryttävät nämä joko lääke-, matka-, tai asiakasmaksukattoa. Maksukattomenetelmä on käytössä kaupunkien terveyspalvelumaksuissa sekä eräissä Kelan maksuissa. Maksukatto tarkoittaa ennalta määriteltyä summaa tiettyjen palveluiden tai tuotteiden ostamiselle. Kun maksukatto täyttyy, maksat tuotteista tai palveluista loppuvuoden alennettua hintaa tai ne ovat sinulle täysin ilmaisia.

Lisätietoa aiheesta löydät sivulta: Taloudelliset asiat.

Tietoa järjestöjen toiminnasta

Tiesitkö, että kaupungin tuottamien palveluiden lisäksi, myös eri yhdistykset, järjestöt ja neuvostot antavat sinulle tarvittaessa erilaista ohjausta ja neuvontaa? Lisäksi yhdistykset ja järjestöt järjestävät paljon erilaista toimintaa mihin osallistua ja josta voit saada vertaistukea elämän eri tilanteisiin. Yhdistysten kautta voit myös hakeutua esimerkiksi vapaaehtoiseksi tai pyytää itsellesi vapaaehtoisen apua.

Lisätietoa aiheesta löydät sivulta: Vapaaehtoistyö sekä Yhdistysten tarjoama ohjaus ja neuvonta.

Tietoa eri sairauksista ja niiden hoidosta

Ikääntymisen myötä riski erilaisille sairauksille kasvaa. Omilla valinnoilla ja terveellisillä elämäntavoilla sinulla voi olla kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa eri sairauksien puhkeamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Mikäli taas joku sairaus puhkeaa, on tärkeää hoitaa sitä hyvin ja jatkaa terveellisten elämäntapojen vaalimista. Lääkehoito on yleensä vain yksi osa eri sairauksien hoitoa.

 Lisätietoa yleisimmistä ikäihmisten sairauksista, sekä niiden ennaltaehkäisystä löydät sivulta: Tietoa sairauksista, niiden hoidosta ja ennaltaehkäisystä.

 

Miten pääsen lääkärin tai hoitajan vastaanotolle?

Terveysaseman ammattilaisen vastaanotolle pääset soittamalla terveysasemasi ajanvarausnumeroon. Mikäli numero on varattu, kannattaa sinun jättää soittopyyntö viestipalveluun.

Puhelimessa hoitaja arvioi, tarvitsetko tilanteesi hoitamiseen lääkärin vastaanottoa, vai pystyykö hoitaja sen ratkaisemaan. Tarvittaessa hoitaja konsultoi aina lääkäriä.

Lisätietoa oman asuinalueesi terveyspalveluista sekä ajanvarauksen yhteystiedot löydät sivulta: Terveyspalvelut.

Sähköinen asiointi

Anna palautetta
Haluamme kehittää verkkosivujamme ja palautteesi on meille tärkeä!

Anna palautetta

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.