Maakunnan Sote-ikääntyneiden palveluiden visio määritelty

Kymenlaakson Sote-ikääntyneiden palveluiden ohjaava ryhmä on määritellyt kokouksessaan (11.5.2017) maakunnan ikääntyneiden palveluiden vision seuraavanlaisesti:

VISIO: Kymenlaaksossa on eri toimijoiden kanssa yhteen sovitettu palvelukokonaisuus, joka tarjoaa hyvän elämän mahdollisuudet kaikenlaisissa elämäntilanteissa eläville ikäihmisille. Tuen ja palveluiden tarve arvioidaan tasapuolisin menetelmin, oikea-aikaisesti, laaja-alaisesti ja yhdessä avun tarvitsijan kanssa. Palvelurakenteessa merkittävässä roolissa ovat ennaltaehkäisevät-, kotona asumista tukevat- ja kuntoutusta tarjoavat palvelut. Ikääntyneitä kannustetaan ja tuetaan huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Paljon tukea ja apua tarvitsevat asiakkaat ovat helposti tunnistettavissa ja heidän tilanteeseen etsitään ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä työnä. Toimintaympäristö on digitalisaation lävistämä, ja se mahdollistaa työprosessien tehostamisen ja läpinäkyvyyden sekä uudenlaisten palveluiden kehittämisen. Kymenlaakso näyttäytyy ikäystävällisenä maakuntana.

Vision toteutumisen tueksi maakunnan sote-valmistelun ikääntyneiden alatyöryhmät ovat laatineet omat ryhmäkohtaiset tavoitteensa.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.