Ikäopastimen toiminta laajenee 27.6.2019

Kymsoten ikääntyneiden palveluiden asiakasohjauksen toiminta laajenee 27.6.2019 alkaen

Kymsoten ikääntyneiden palveluiden asiakasohjaus on kevään aikana laajentunut sähköisen asioinnin pariin. Ikääntyneiden asiakasohjauksen yhteydenottokanavia ovat puhelinpalvelun lisäksi chat ja sähköinen yhteydenottolomake. 27.6.2019 alkaen asiakkaan on mahdollista varata myös soittoaika asiakasohjaajalle.

Soittoajan varaaminen edellyttää tunnistautumista palveluun. Tunnistautumisen jälkeen asiakas voi valita kalenterista sopivan ajan ja ajanvarauksen jälkeen asiakasohjaaja soittaa yhteydenottajalle.

Yhteydenottopyynnön jättäminen ja soittoajan varaaminen on mahdollista kymsote.fi-sivustolla sekä kymenlaaksonopastin.fi sivustolla. Kymenlaaksonopastin.fi on osa Kymsoten ikääntyneiden ja asiakas- ja palveluohjausta.

 

Ikääntyneen asiakas- ja palveluohjaus tarjoaa tietoa ikääntyneiden palveluista

Asiakasohjaus on ensimmäinen kontakti, kun tarvitaan tietoja ikääntyneiden palveluista tai tukea kotona asumiseen. Yhteyttä asiakasohjaukseen voi ottaa ikääntynyt henkilö itse tai ikääntyneen läheinen. Asiakas- ja palveluohjaus tukee ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa. Neuvonnan, ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin avulla varmistetaan tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus.

 Asiakas- ja palveluohjauksesta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa hyvinvoinnin edistämisestä sekä varhaisen tuen palveluista, kotiin saatavista tukipalveluista kotihoidosta ja asumis- ja hoivapalveluista. Tietoa saa niin kuntayhtymän kuin yksityisten palveluntuottajienkin tuottamista palveluista. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään palvelutarpeen arvioon perustuvat tarpeen mukaiset palvelut.

 

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.