Hyvinvointia edistävät tapaamiset

Kymsote tarjoaa hyvinvointia edistäviä ryhmätapaamisia tai kotikäyntejä kunakin vuonna 75 vuotta täyttäville henkilöille, jotka eivät ole säännöllisesti ikääntyneiden palveluiden piirissä.

Tapaamisen tavoitteena on edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia, tukea asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja sekä antaa keinoja ennakoida omassa elämässään ikääntymiseen liittyviä asioita. Ryhmämuotoisia tapaamisia järjestetään alueittain.

Tapaamisten teemoina ovat asuminen, liikunta, ravitsemus, terveys, arjen sujuvuus sekä asiakasohjaus Kymsotessa.

Ikääntyneiden varhaisen tuen palveluohjaaja ottaa yhteyttä ja tarjoaa tapaamista. Palveluohjaaja vastaa ryhmätapaamisten ja kotikäyntien toteuttamisesta ja toimii luottamuksellisesti.

Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä ja Virolahti

040 5721 496
ma - pe 8:30 - 15:30

Pyhtää

040 5122 406
ma - pe 8:00 - 16:00

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.