Kuntoutukset

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää  toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia sekä osallistumismahdollisuuksia. Esimerkiksi erilaisten käsi-, tai jalkaoperaatioiden jälkeen kuntoutus on yhtä tärkeä hoitomuoto kuin itse leikkaus. Kuntoutujan aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ovat keskeisiä tekijöitä kuntoutumisen onnistumisessa.

Kuntoutusta järjestävät mm. sosiaali- ja terveydenhuolto, Kela, vakuutus- ja työeläkelaitokset sekä työterveyshuolto. Lisäksi Veikkaus Oy rahoittaa järjestöjen toteuttamaa kuntoutusta.

Kotikuntoutukseen ja kuntoutusohjaukseen voidaan ottaa suoraan yhteyttä:

Kotikuntoutus

Kuntoutusohjaus

 

Veteraanikuntoutus

Avokuntoutus

Kuntoutus- ja kipupoliklinikka

Laitoskuntoutus

Sairaalakuntoutus

 

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.