Omaishoito

Autatko sinä omaistasi tai läheistäsi päivittäisiin toimiin liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi ruokailuissa, pukeutumisessa, peseytymisessä tai lääkkeiden otossa? Silloin voit olla omaishoidon tukeen oikeutettu omaishoitaja. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annetuista tarvittavista palveluista, hoitajalle maksettavasta palkkiosta, vapaasta sekä muista lisäavuista. Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa sairastuneen kotona asuminen ja tukea omaishoitajaa jaksamaan arvokkaassa työssään. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu ja sen myöntäminen perustuu aina ammattilaisen arvioon.

Lisätietoa omaishoidon tuesta löydät alla olevista linkeistä. Kaupunkiluettelosta löydät perusteet sekä ohjeet oman asuinalueesi omaishoidon tuen hakemiseen.

Hamina

Kotka

Kouvola

Miehikkälä ja Virolahti

Pyhtää

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.