Päiväkeskuspalvelu

Päiväkeskuspalvelun tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, edistää sosiaalista kanssakäymistä sekä omaishoitajien jaksamista, mahdollistamalla omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät hoitotyöstä. Päiväkeskuspalvelu edistää niin psyykkistä, kuin fyysistäkin toimintakykyä, sillä se voi auttaa syrjäytymisen ehkäisyssä, yksinäisyyden lievittymisessä sekä mielialan kohentumisessa. Päiväkeskuksissa tapaat myös muita samanlaisessa elämäntilanteessa olevia henkilöitä.  

Lisätietoa sekä oman asuinalueesi päiväkeskustoiminnan yhteystiedot löydät alla olevasta luettelosta.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.