Palvelutarpeen arviointi kotikäyntinä

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikäihmisen tuen ja avuntarpeen kartoittamista. Arviointi tehdään pääasiassa aina asiakkaan kotona, jolloin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat selvitettyä millainen toimintakykysi ja terveytesi on sekä kuinka suoriudut päivittäisistä toimista. Käynnillä arvioidaan millaisen avun turvin ongelmasi olisivat ratkaistavissa ja tarvitsetko esimerkiksi kotihoitoa tai muita tukipalveluita. Tarvittaessa sinua avustetaan myös erilaisten etujen ja tukien hakemisessa.

Ei-kiireellisissä tilanteissa palvelutarpeen arviointi tehdään 75 vuotta täyttäneille seitsemän arkipäivän kuluessa. Alle 75-vuotiaiden palvelutarpeen arviointikäynti tehdään ilman aiheetonta viivästystä, mutta sen tekemiselle ei ole laissa asetettua aikarajaa. Korotettua hoitotukea saaville palvelutarpeen arviointi tehdään 7 arkipäivän kuluessa iästä riippumatta. Kiireelliset käynnit hoidetaan aina mahdollisimman nopeasti.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää asiakkaan lisäksi esimerkiksi omainen, ystävä tai naapuri. Yhteydenottamisesta tulisi keskustella aina ensin asianosaisen kanssa. Tärkeintä kuitenkin on ettei ikäihmistä jätetä yksin ongelmiensa kanssa, joten yhteydenotto on mahdollista tehdä myös nimettömänä.  Ikääntyneiden kanssa toimivat ammattilaiset taas ovat salassapitosäädöksistä huolimatta velvoitettuja ottamaan yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, mikäli huomaavat jonkun ikäihmisen olevan ilmeisen kykynemätön huolehtimaan omasta terveydestään, huolenpidostaan tai turvallisuudestaan.

Lisätietoa saat soittamalla asiakasohjaukseen. Alta löydät asiakasneuvonnan yhteystiedot.

Sosiaalihuollon asiakasneuvonta

puh: 05-220 6000
ma-pe 9.00–14.00
HVA
Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja  Virolahti

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.