Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä vähentää vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja ongelmia. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vammansa tai sairautensa vuoksi erityisiä vaikeuksia suoriutua tavallisen elämän toiminnoista.

Asiakas- ja palveluohjaus on ensimmäinen kontakti, kun tarvitset tietoja vammaispalveluista.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.