Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on varautumista tulevaisuuteen. Se on valtakirja jolla voit valtuuttaa haluamasi henkilön hoitamaan raha-asioitasi silloin, kun et siihen enää itse kykene jonkun sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden takia. Valtakirja astuu voimaan vasta sitten, kun et enää raha-asioistasi pysty yksin huolehtimaan. Tällöin valitsemasi henkilö (eli valtuutettu) hakee valtakirjan vireillepanoa. Toimintakyvyn alentuminen tulee todentaa vielä lääkärissä, eli sinun tulee pyytää lääkärinlausunto asiasta.

Lisätietoa edunvalvontavaltuutuksesta löydät alla olevasta linkistä.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.