Eläkkeensaajan asumistuki

Oletko jo selvittänyt, onko sinulla oikeutta asumistukeen? Eläkkeensaajan asumistukea voi saada vakinaisesti Suomessa asuva, pienituloinen henkilö, joka saa jotain seuraavista eläkkeistä:

  • Kelan tai työeläkelaitoksen maksama vanhuuseläke
  • varhennettu vanhuuseläke
  • työuraeläke
  • työkyvyttömyyseläke (myös määräaikainen kuntoutustuki) tai leskeneläke
  • Kelan maksama takuueläke
  • tapaturmavakuutuksen tai liikennevahingon perusteella maksettava, täyteen työkyvyttömyyteen perustuva eläke tai leskeneläke
  • sotilastapaturma- tai sotilasvammalain perusteella maksettava, täyteen työkyvyttömyyteen perustuva eläke tai leskeneläke
  • vastaavat etuudet ulkomailta

Jos sinä ja puolisosi, molemmat, saatte eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavia eläkkeitä tai korvauksia, teidän pitää hakea eläkkeensaajan asumistukea yhteisesti. Tällöin Kela maksaa tuen teille puoliksi. Jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja toisella teistä on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen, Kela maksaa koko tuen hänelle.

Lisätietoja asumistuesta, sekä asumistukilaskurin löydät alla olevista linkeistä.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.