Leskeneläke

Leskeneläke auttaa taloudellisissa asioissa selviytymisessä surun kohdatessa puolison kuoltua. Leskeneläkkeen saamisen edellytys on, että olet ollut puolisosi kanssa avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Kela maksaa leskeneläkettä vain alle 65-vuotiaalle leskelle, työeläkelaitokset taas maksavat leskeneläkettä ilman ikärajaa. Leskeneläkettä tulee hakea aina itse, sillä sitä ei myönnetä automaattisesti.

Lisätietoa leskeneläkkeen myöntämisen perusteista, määrästä ja hakemisesta löydät alla olevista linkeistä.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.