Asiakasmaksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuihin on määritelty maksukatto. Vuonna 2020 maksukaton määrä on 683 €. Mikäli maksukaton määrä kuluvan kalenterivuoden aikana täyttyy, ovat palvelut pääosin maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään tuolloin enintään 22,50 € suuruinen hoitopäivämaksu.

Maksukattoon lasketaan mukaan:

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja:

 • hammashoidosta
 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Lisätietoa asiakasmaksukatosta ja siitä, kuinka sinun tulee toimia maksukaton täyttyessä, voit lukea alla olevasta linkistä. 

Lisää aiheesta

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.