Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies auttaa sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita. Myös asiakkaiden omaiset ja muut läheiset voivat olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaan edun turvaajana.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:
- neuvoa sosiaalihuollon asiakkaita heidän asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa
- avustaa asiakasta tarvittaessa muistutuksen teossa sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle
- tiedottaa asiakkaan oikeuksista
- toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
- sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymistä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom, tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut.

Lisää aiheesta

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.