Vanhusneuvosto

Vanhusneuvostot ovat kuntien lakisääteinen yhteistyöelin. Vanhusneuvostojen tehtävänä on kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan vaikuttaminen niissä asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Lisäksi kunnat voivat osoittaa vanhusneuvostoille myös muita tehtäviä.

Yhteystiedot, sekä lisätietoa asuinkuntasi vanhusneuvoston tehtävistä löydät alla olevasta kaupunkivalikosta.  

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.