Lääkkeet ja ikääntyminen

Elinajan jatkuvasti noustessa, hyvin harva ihminen pystyy elämään elämäänsä niin, ettei lääkehoidolle tulisi jossain vaiheessa tarvetta. Moniin sairauksiin pystyy vaikuttamaan omilla elämäntapavalinnoilla, mutta aina nekään eivät riitä.  Joka kymmenes 75 vuotta täyttänyt käyttää vähintään kymmentä eri reseptilääkettä yhtäaikaisesti ja osalla lääkkeitä voi olla käytössä jopa toistakymmentä. Tällaisen lääkemäärän hallitseminen voi olla haastavaa ja siksi onkin suositeltavaa ottaa varhaisessa vaiheessa dosetti käyttöön muistin tueksi. Lääkehoidon hallintaan on myös saatavilla erilaisia apuja, kuten apteekin annosjakelupalvelu. Lisäksi lääkityksen säännöllinen tarkistuttaminen joko lääkärissä tai apteekissa on suositeltavaa. Sosiaali- ja terveysministeriö suositteleekin, että iäkkään ihmisen lääkityksen tarve ja turvallisuus arviotaisiin vähintään kerran vuodessa.

Lisätietoa lääkehoidosta löydät alla olevista linkeistä.

 

 

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.