Muistisairaudet

Yleensä muistin heikkeneminen näkyy aluksi lähimuistin huonontumisena: sovitut asiat saattavat unohtua ja tavarat ovat kadoksissa. Suomessa muistisairauksiin sairastuu vuosittain noin 14 500 henkilöä. Arvioidaan että tällä hetkellä Suomessa olisi vajaa 200 000 muistisairasta ja tästä luvusta huolimatta merkittävä osa sairauksista jää diagnosoimatta. Useimpiin muistisairauksiin on olemassa lääkehoito, jolla saadaan lisättyä toimintakykyisiä elinvuosia. Siksi olisikin tärkeä hakeutua muistitutkimuksiin heti, kun epäilee muistin alkaneen temppuilla.

Mikäli olet huolissasi omasta muististasi, ota rohkeasti yhteyttä oman asuinalueesi muistiasioita hoitavaan tahoon.

Muistinapuvälineet-sivulta löydät tietoa muistin tueksi kehitetyistä apuvälineistä. Lisätietoa muistisairauksista ja niiden ehkäisystä löydät alla olevista linkeistä. Apua, ohjausta ja neuvontaa saat myös muistiyhdistyksistä

 

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.